Das habe ich (Anneka) heute in der Sydsvenska ( http://sydsvenskan.se/kultur/article193027.ece )gefunden: Die befreite Braut

Eva Ström läser Abraham B Yehoshua
Senast uppdaterad 30 oktober 2006 23:30”Den befriade bruden” är en tankeväckande roman som optimistiskt speglar hoppet om en fredlig samexistens i ett plågat och våldsdrabbat område, skriver Eva Ström efter att ha läst den israeliske författaren Abraham B Yehoshuas roman.

En medelålders judisk professor vid universitetet i Haifa står i centrum för Abraham B Yehoshuas roman från 2001, ”Den befriade bruden”. Huvudpersonen Jochanan Rivlin är orientalist, och har talrika kontakter med araber både professionellt och privat. Den innehållsdigra berättelsen öppnar med en överdådig bröllopsfest i Galileen, dit den unga arabiska studentskan Samaher bjudit sin avhållna lärare.Denna gränsöverskridande kontakt är typisk för Yehoshuas roman, som kan ses som en enda stor undersökning av de gränser människor sätter upp mellan sig. Det kan gälla gränser mellan arabiskt och judiskt, mellan israeler och judar i diasporan, mellan föräldrar och barn, mellan man och kvinna. Översättaren Caj Lundgren har haft ett styvt jobb när han förvandlat vindlande engelska till njutbar svenska; originalet är skrivet på hebreiska.

Det finns en optimism i denna slingrande nutidskrönika, en hoppfullhet i kontakterna mellan judar och araber, som kan bero på att ”Den befriade bruden” skrevs år 1998–2001, då fredsprocessen såg ljusare ut. Rivlins kontakter med sina arabiska vänner präglas av värme och ömsesidig respekt. Så älskar också Rivlin det arabiska språket och hyser passion för dess uråldriga poesi.

När en av hans judiska kollegor påstår att arabiska intellektuella aldrig kan förstå frihetens idé, avfärdar han det som rasism. Under ett magiskt dygn får Rivlin övervara en Ramadanhögtid, han fastar med araberna, sover i deras gästrum, badar i deras badkar och bjuds på deras festmat. Det är i denna hedrande gränsöverskridande gemenskap han finner sin glädje. Kan man lita på någon mer än att man tryggt vågar överlämna sig åt sömnen i någon annans hus?

Men Jochanan Rivlins liv är ingen idyll. Han älskar visserligen sin hustru men plågas av sonens skilsmässa. Rivlin kan inte låta bli att oombedd forska i orsaken. Att han är en mörk, tabubelagd hemlighet på spåren i svärdotterns rika familj anar läsaren snart, en hemlighet som också handlar om gränser mellan tilllåten sexualitet och otillåten.

Den politiska verklighetens brutalitet träffar indirekt Rivlin, när den lovande forskaren Soussa blir offer för ett självmordsattentat. Soussas forskning kring Algeriets språksituation blir en inspiration för Rivlin att söka orsaken till Algeriets våldsamma nutidshistoria i landets fyrdelade språkstatus. Skarpsinnigt försöker han se våldets ursprung i en situation där ingen kan kommunicera. Det tillhör romanens ironier att Rivlin inte söker forska lika engagerat kring Israels och Palestinas kommunikationsstörningar.

Vem är då den befriade bruden? Är det svärdottern som befrias från sin misstro mot sin före detta man? Är det Israel som befrias från sin gammaltestamentliga religiösa status som Guds utvalda brud? Är det Palestina som skiljs från tvångsäktenskapet med Israel? Bröllop och bröllopsmetaforer vandrar genom boken, laddas med olika betydelser och synas från olika håll. Yehoshuas roman är nyansrikt detaljerad och mynnar inte ut i någon konsensus. Den ger essäistiska inblickar i arabisk poesi och judisk kultur, den speglar familjerelationers intrikata dynamik, den diskuterar Edward Saids postmoderna kritik av orientalismen. Är Rivlin just den som Said kritiserar, den välvillige som ser på araben med kärlek och respekt men ändå som den exotiskt främmande?

Romanen hålls samman av den intensive Jochanan Rivlins blick, en historikers blick, som försöker att förstå orsak och verkan. En död kollega bekymrade sig framför allt över judarnas oförmåga att förstå det arabiska tänkandet, säger Rivlin i ett minnestal. Håller man på att misslyckas ännu en gång i Mellanöstern – efter att ha misslyckats katastrofalt i Europa? Det nya hemlandet som avsågs att bli en räddande slutstation, är det på väg att bli en blodig fälla?

Är detta då Abraham B Yehoshuas egen åsikt? Yehoshua, pensionerad litteraturprofessor, har framträtt som en engagerad fredsvän och argumenterat för tillbakalämnande av ockuperat land. Som son till sefardiska judar som sedan fem generationer bott i Jerusalem vill han hävda Israel som en medelhavsnation snarare än som ett västland, och poängterar arabernas och judarnas delvis gemensamma historia.

Som sekulariserad författare baserar han sin judiska identitet på att vara israel, inte på judendomen eller religionen. Porträttet av Rivlin anses modellerat efter Yehoshuas far, en framstående orientalist, och romanen speglar även sonens högaktning av den arabiska kulturen. ”Den befriade bruden” är en tankeväckande roman som optimistiskt speglar hoppet om en fredlig samexistens i ett plågat och våldsdrabbat område. Kanske kan också Yehoshua – liksom hans professor Rivlin – öka förståelsen för arabernas uråldriga kultur och bli en brobyggare och gränsöverskridare i positiv mening.

EVA STRÖM
författare och läkare

Eine sehr lesenswerte Rezension und nun will ich das Buch unbedingt mal selber lesen und hab es auch schon auf deutsch gefunden:

http://www.amazon.de/Die-befreite-Braut-Abraham-Jehoschua/dp/3492043135