…und zwar Trettondedag jul, oder auch nur trettondagen genannt. Es ist der Dreizehnte Tag nach Jul (Weihnachten). es wird sozusagen der Dreikönigstag als Abschluss der Weihnachtszeit“ gefeiert“. Sehr komisch, wo doch Schweden eigentlich lutherisch ist, aber hier ist sowieso einiges anders als man erwartet. Dieser 6. Januar aber macht, dass auf alle Fälle die Winterferien bis nach diesem gehen und so erst am Montag die Schule wieder anfängt. Allerdings habe ich hier noch keinen der drei Könige in Gross oder Kleinformat singend rumlaufen sehen. Wikipedia hat folgendes bereit zur Erklärung:

Trettondedag jul eller trettondagen är den trettonde dagen efter (och inklusive) juldagen, d.v.s. den 6 januari. Om man inte räknar med juldagen blir 6 januari den tolfte dagen efter juldagen och i äldre svenska talades det om såväl tolftedag och trettondag jul. I Storbritannien kallas dagen Twelfthday eller Epiphany. I Tyskland kallas dagarna mellan juldagen och trettondagen die Zwölften.

Trettondedag jul är den kyrkliga avslutningen av julhögtiden. I bl.a. Sverige har dock Tjugondedag Jul kommit att ersätta trettondedagen. Dess äldsta namn var epifania eller epifaniadagen („uppenbarelsedagen“), och den blev en kyrklig högtidsdag under 300 -talet. I likhet med den äldre österländska kyrkan firar den grekiska kyrkan fortfarande denna dag till minne av Kristi dop. Även inom den västerländska kyrkan firades ursprungligen dagen som Kristi dopdag (därav namnet Balneatio), men med detta förband kyrkan också minnet av hans uppenbarelse („epifani“) för den hedniska världen. Denna uppenbarelse representerades av de tre vise männen och därav det äldre namnet Tre konungars dag. Under  medeltiden blev dagen i väst helgad uteslutande åt uppenbarelsen vilket den fortfarande är inom den romersk-katolska och lutherska kyrkan, och dagen betraktas där som missionssöndag. De s.k. stjärngossarna framträdde ursprungligen i de dramer och mysteriespel som framfördes på trettondedagen.