….. wo ist der nachfolgende nun noch mal rausgeholte Witz antisemitisch?  – Hier i Lund gibt es nämlich ein Seminar über Jüdischen Humor und für dieses wäre die Analyse dieses Witzes etwas sehr Interessantes. Ich würde dann Eure Kommentare mal an den Seminarleiter weitergeben, wenn das ok ist. Ihr könnt gerne auf englisch antworten. Danke . Der König auf dem Weg zur Sprachvorlesung

Hier der umstrittene Witz:

Five Jews change the way we see the world:

Moses: „the Law is everything.“
Jesus: „Love is everything.“
Marx: “ Money is everything.“
Freud: „Sex is everything.“
Einstein: „Everything is relative.“

  • und das Seminar kann man in Lund im nächsten Semester studieren:

JDK 107 Judisk humor och kulturell identitet, 5 p (7,5 ECTS)

Judisk humor är vida spridd och älskad av många. Den överbeskyddande judiska mamman, den filosofiske Tevje i „Spelman på taket“ och Woody Allens neurotiska rollfigurer är bara några få karaktärer inom denna genre. Bra humor är ofta ytterst seriös, och en av premisserna för denna kurs är att judisk humor har en möjlighet att gestalta insikter som religionshistoria, sociologi och andra vetenskaper missar. Kursen „Judisk humor och judisk identitet“ blir därmed dels en introduktion till judisk kultur och judiskt tänkande, dels en studie av judisk identitet. Syftet är inte att försöka förstå judisk humor. Avsikten är snarare att låta judisk humor få oss att förstå judendomen, framför allt genom att utforska sambandet mellan judisk humor och judisk identitet. Med detta som utgångspunkt ska vi med hjälp av den judiska humorn försöka svara på en rad frågor som har med judisk kultur, tradition och identitet att göra.